Ympäristöpolitiikka

Aprisol Oy on merkittävä käytettyjen kopiokoneiden, tulostimien ja PC-laitteiden välittäjä Suomessa. Toiminnan tavoitteena on jatkaa tuotteiden elinkaarta myymällä laitteet edelleen sellaisille markkina-alueille, joilla käytetyillä laitteilla on markkina-arvoa. Vaikka tuotteen elinkaaren jatkaminen on tärkein tavoite, järjestää yhtiö myytäväksi kelpaamattomien laitteiden kierrätyksen tehokkaasti partneriverkostonsa kautta. Yhtiön tavoite on olla merkittävä käytettyjen toimistolaitteiden re-use ja re-cycle –operaattori.

Toiminnassaan se on päättänyt jo v. 2008 siirtyä ympäristöteknologian huomioon ottamisessa alansa edelläkävijöiden joukkoon. Tästä johtuen yhtiö pyrkii toiminnassaan estämään ympäristön kuormitusta sekä varmistamaan ettei oma toimintamme aiheuta haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä. Tavoitteena ympäristöasioista huolehtimisessa on jatkuva kehittyminen, jolloin vaikutamme osaltamme puhtaamman elinympäristön syntymiseen ja otamme huomioon kestävän kehityksen tarpeet.

Aprisol Oy pyrkii ottamaan huomioon kaikesta toiminnastaan syntyvät haitalliset ympäristövaikutukset ja ympäristöjärjestelmänsä avulla pienentämään ja poistamaan näiden haittojen syntymisen. Tämän lisäksi yhtiö sitoutuu noudattamaan lainsäädäntöä ja ehkäisemään ympäristön pilaantumista. Toiminnan päämääränä on täyttää asiakkaiden tarpeet palveluillamme sekä samalla auttaa puhtaamman elinympäristön luomisessa.

Aprisolin siirryttyä vuoden 2012 alusta omiin saneerattuihin tiloihin, pystytään kokonaisvaltaisesti toiminnassa ottamaan huomioon ympäristöarvot (lämmitys, sähkö, koko tontin ympäristön huomioiminen)

  

-
Copyright © 2006 Aprisol Oy all rights reserved. To contact sales@aprisol.fi